4.-Svjezi-sir-s-jogurtom-i-vlascem-panceta-i-svjeza-paprika-s-kruhom