Općina Ivanska i Udruga Ploščićko mašinanje organizirale su košnju i spremanje žita na starinski način. Sudionici se se okupili ispred vatrogasnog doma u Donjoj Petričkoj te nakon toga krenuli na na polje gdje je održana košnja, spremanje i utovar snopova na kola. Nekad je to bio uobičajen ali jako važan dio života na selu, a danas tek turistička atrakcija i prigoda za druženje mještana. (dv)