Danas je petak 13., dan na koji tradicionalno praznovjerje uzima maha i smatra se potencijalno nesretnim i opasnim. Za neke je to običan folklor, no dio ljudi petak 13. drži ozbiljnom prijetnjom pa izbjegavaju sve situacije koje bi mogle završiti nesretno, a primjera ima i drugdje. Grade se zgrade bez 13. kata, ili hoteli u kojima nema sobe 13 i slično. Ni filmska industrija nije ostal imuna, a tu je svakako u prvm planu originalni pa potom i niz remekova horrora nazvanog naravno petak 13., a televizije horror maratone prikazuju baš na taj isti petak 13.

Postoji nekoliko tumačenja kako je petak 13. dobio tu etiketu. Prema wikipediji jedno od najpopularnijih tumačenja nastanka praznovjerja vezanog uz petak 13. je da je u petak, 13. listopada 1307. godine, francuski kralj Filip IV. Lijepi dao uhititi stotinu templara, što je rezultiralo njihovim progonom, zatvaranjem u suđenjem i pogubljivanjem te naposljetku ukidanjem njihova viteškog reda. Drugo objašnjenje vezuje se iz priču iz Novog zavjeta, koja opisuje da je za vrijeme Isusove posljednje večeri sjedilo za stolom 13 osoba, nakon čega je Isus bio razapet na križu. Osim toga, trinaestim se gostom na večeri smatra Juda, koji je izdao Isusa i time navukao prokletstvo na sebe. Vezano uz Bibliju, prije svega Stari zavjet, postoji vjerovanje kako je Eva upravo na petak 13. pojela jabuku s Drva spoznaje, te da se istoga datuma srušila Babilonska kula, a postoji i predaja da je Kain ubio Abela u petak.  Jedno od tumačenja nastanka praznovjerja vezanog uz petak 13. nalazi se i u nordijskom mitu koji pripovijeda o 12 bogova koji su večerali u Valhali, kada se pojavio 13 gost, Loki, koji je organizirao ubojstvo boga radosti. Zbog toga, čak i danas neki restorani nude uslugu 14-og profesionalnog gosta za stolom, za one koji su praznovjerni. Puno objašnjenja i priča oko datuma koji se u godini može poklopiti najviše tri puta, a u ovoj 2021. ovaj petak 13. kolovoza je jedini. (dv)