Za ovaj ćemo vikend spavati nešto kraće jer opet prelazimo na ljetno računanje vremena. Pomicanjem kazaljki za jedan sat naprijed, odnosno s 2 sata ujutro na 3 sata, u nedjelju 28. ožujka počinje ljetno vrijeme i spavamo jedan sat kraće. Za ranoranioce to neće biti problem, a ne bi trebalo niti za noćne ptice obzirom da korona još uvijek na čekanju drži i pravi noćni život. (dv)