Bjelovarsko-bilogorska županija, koja ima  više od 400 kilometara cikloturističkih staza i ruta županijskog i međunarodnog značaja, konstantno ulaže i provodi brojne aktivnosti kako bi se cikloturizam na našem području dalje razvijao te kako bi zaljubljenici u ovaj vid turizma imali što bolje uvjete. Treba istaknuti dosadašnje 4 faze razvoja cikloturizma u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u koje je uloženo gotovo 2 milijuna kuna sredstava Ministarstva turizma i vlastitih sredstava.

Ulagalo se, između ostalog,  u postavljanje informativnih tabli na županijskoj biciklističkoj ruti, izradu mobilne aplikacije za biciklističke staze i rute u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, postavljeni su solarni stupovi za popravak bicikla, izrađen je prometni elaborat za novu biciklističku rutu na području Općine Kapela i postavljeni su biciklistički znakovi, a tu je i izrada idejnog građevinskog projekta izgradnje cikloturističke rute u koridoru nekadašnje pruge Bjelovar-Garešnica s odvojcima za Banovu Jarugu i Grubišno Polje za ishođenje lokacijske dozvole.

Jedna od aktivnosti bila je i izrada standarda zabike&bed smještajne objekte.Riječ je o posebnom sustavu smještajnih objekata specijaliziranih za prihvat biciklista. Za takvu vrstu usluge nužno je pružiti specifične usluge koje takva vrsta gostiju traži.

Osim  toga, riječ je o sustavu koji se povezuje sa svim ostalim uslugama koje se za bicikliste pružaju u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji poput staza, biciklističkih vodiča, pružanja specijalističkih usluga kao što su najam, servis i prijevoz bicikala, informacije o manifestacijama i slično.Prvi takav certifikat dodijeljen je Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice, a u narednom periodu očekuje se dodjela desetak certifikata standarda bike&bed na području Bjelovarsko-bilogorske županije. (via.hr)