Općina Nova Rača je organizator manifestacije ”Dok je kruha nije gladi”, prikaza žetve na starinski način. Žito koga je ionako sve manje i manje s polja odavno skidaju kombajni ali tradiciju treba čuvati od zaborava i ovo je prigoda kad se to može napraviti. Ako želite iz prve ruke vidjeti kako su to nekad radili naši stari dođite u Međuraču u nedjelju 23. srpnja.(dv)