Daruvarske toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, sklopile su dana 16.12.2022. godine dva iznimno vrijedna Ugovora o dodjeli posebnih sredstava sa Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, s ciljem zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom u integrativnoj radionici, kroz razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa.

Adaptacija zgrade „Terapija“ (terapijskog bazena i pratećih prostora), ugovorena je sa izvođačem Novi stan d.o.o. Kapelica 17, Garešnica. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 535.662,49 eura sa PDV-om. Radovi su započeli i biti će završeni u roku od 150 kalendarskih dana.Projekt sufinancira Zavod za vještačenje profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u iznosu od 414.546,74 eura, a ostatak sredstava osiguran je iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 51.013,11 eura, dok je 70.102,64 eura iz vlastitih sredstava.

Provođenje projekta je veoma važno kako za Daruvarske toplice tako i za cijelu Bjelovarsko-bilogorsku županiju, jer ćemo projektom proširiti i uvesti nove usluge, unaprijediti postojeće, smanjiti troškove, stvoriti bolje uvjete rada zaposlenika sa invaliditetom, osigurati održivo poslovanje i zaposliti nove osobe s invaliditetom.

Razdoblje provedbe programa je 60 mjeseci od dana nabave novih tehnologija i opreme, odnosno dana izvršenja izgradnje ili širenja i obnove prostora integrativne radionice, a najkasnije do 6. prosinca 2028. godine. Zahvaljujemo se Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom na potpori, prepoznavanju i financiranju projekta, kao i za svu pomoć i podršku u realizaciji i ostvarivanju statusa integrativne radne jedinice- poručuju iz Daruvarskih toplica. (via.hr)